Trang thông tin điện tử Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt TPHCM
Tin tức hoạt động phong trào

Một số thông tin cần biết về Nghị định số 135/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ 13/05/2022

Ngày 31/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 135/2021/NĐ-CP quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính (sau đây gọi tắt là Nghị định số 135/2021/NĐ-CP). Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 và thay thế Nghị định số 165/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường

Một số thông tin cần biết về Nghị định số 135/2021/NĐ-CP:

Một là, mở rộng phạm vi điều chỉnh, cụ thể: Quy định việc quản lý, sử dụng, đối tượng được trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; danh mục phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không dân dụng (sau đây viết chung là trật tự, an toàn giao thông), bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống ma túy, phòng, chống tác hại của rượu, bia và việc sử dụng, bảo quản kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Chính vì vậy, số lượng đối tượng được trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nhiều hơn; danh mục phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cũng được bổ sung thêm so với Nghị định số 165/2013/NĐ-CP.

Hai là, tại Khoản 1, Điều 15 của Nghị định này đã có quy định cụ thể các bước xử lý sau khi có kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, cụ thể:

a) Xác định thông tin về tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính;

b) Gửi thông báo bằng văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân vi phạm đến trụ sở cơ quan, đơn vị của người có thẩm quyền để giải quyết vụ việc, trừ trường hợp người có thẩm quyền đã xác định được tổ chức, cá nhân vi phạm tại địa điểm, tuyến, địa bàn xảy ra hành vi vi phạm và lập biên bản vi phạm hành chính;

c) Lập biên bản vi phạm hành chính trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày xác định được tổ chức, cá nhân vi phạm;

d) Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tổ chức thi hành quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, khi tìm hiểu về Nghị định số 135/2021/NĐ-CP, một trong những nội dung mà người dân cần lưu ý đó là quy định mới tại Khoản 2, 3, Điều 15 của Nghị định này, cụ thể:

Khoản 2, Điều 15, Nghị định số 135/2021/NĐ-CP: Trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm trật tự, an toàn giao thông ở địa bàn cấp tỉnh này nhưng đóng trụ sở, cư trú ở địa bàn cấp tỉnh khác và tổ chức, cá nhân vi phạm không có điều kiện trực tiếp đến trụ sở cơ quan, đơn vị đã phát hiện vi phạm hành chính bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để giải quyết vụ việc vi phạm hoặc vi phạm trật tự, an toàn giao thông ở địa bàn cấp huyện này nhưng đóng trụ sở, cư trú ở địa bàn cấp huyện khác mà việc đi lại gặp khó khăn và tổ chức, cá nhân vi phạm không có điều kiện trực tiếp đến trụ sở cơ quan, đơn vị đã phát hiện vi phạm hành chính bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để giải quyết vụ việc vi phạm, thì người có thẩm quyền đang thụ lý giải quyết vụ việc chuyển kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đến người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc cơ quan, đơn vị cấp dưới hoặc cùng cấp, nơi tổ chức, cá nhân đóng trụ sở, cư trú để tiếp tục thực hiện các bước xử lý theo quy định tại các Điểm b, c và d Khoản 1 Điều này.

Khoản 3, Điều 15, Nghị định số 135/2021/NĐ-CP: Văn bản thông báo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này có thể được gửi bằng phương thức điện tử đến tổ chức, cá nhân vi phạm trong trường hợp cơ quan, đơn vị của người có thẩm quyền xử phạt, cá nhân, tổ chức vi phạm đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, thông tin, yêu cầu về giao dịch điện tử trong lĩnh vực quản lý nhà nước.

Như vậy, có thể thấy, thông qua những nội dung quy định tại Khoản 2, 3, Điều 15 của Nghị định này, mục đích hướng đến đó là nhằm thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính.

Ba là, tại Chương III (từ Điều 16 đến Điều 22) của Nghị định số 135/2021/NĐ-CP đã có quy định cụ thể về quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp.

Việc triển khai thực hiện những quy định này trong thực tế sẽ góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc cung cấp dữ liệu cũng như vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quá trình tiếp nhận, thu thập, xác minh và xử lý dữ liệu.

Đối với dữ liệu tiếp nhận, thu thập được, trên cơ sở kết quả xác minh, người có thẩm quyền phải kết luận nội dung vụ việc, thực hiện như sau:

a) Trường hợp phát hiện có vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền hoặc chuyển hồ sơ cho người có thẩm quyền xử phạt theo quy định của pháp luật;

b) Trường hợp xác định không có vi phạm hành chính hoặc không đủ căn cứ để chứng minh vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính thuộc trường hợp quy định tại Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì không xử phạt vi phạm hành chính;

c) Trường hợp trong và sau quá trình xác minh, nếu xét thấy hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm hoặc dữ liệu do cá nhân, tổ chức cung cấp có dấu hiệu làm giả, làm sai lệch thì người có thẩm quyền phải chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, Nghị định số 135/2021/NĐ-CP đã được đăng tải trên Website Cổng thông tin điện tử của Chính phủ (địa chỉ truy cập: www.chinhphu.vn), người dân có thể truy cập Website để tìm hiểu về nội dung của Nghị định. Qua đó, sẽ giúp trang bị cho người dân nắm vững những quy định của pháp luật khi tham gia giao thông trên đường. Đồng thời, có những chia sẻ, đồng thuận và ủng hộ lực lượng CSGT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ./.

BAN BIÊN TẬP PC08

  • DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
  • Thư viện video
LIÊN KẾT WEBSITE
Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Tổng: